Historik

Vid sitt möte 19 september 1897 tog föreningen Arbetets vänner upp frågan om att grunda en barnträdgård i Björneborg. Styrelsen ställde sig positivt till förslaget och man bildade en kommitté vars medlemar var fröknarna Emma Roth och Mathilda Uller, fruarna Olivia Rosenberg, Augusta Westerholm och Mimmi Wahlstein samt rektor U. Lagerblad.

Fröken Ines Malm reste till Åbo för att bekanta sig med verksamheten i Åbos barnträdgårdar och när hon återvände började man med barnträdgårdsverksamheten i Björneborg. Arbetets vänner noterade händelsen officiellt vid sitt årsmöte den 6 mars 1898.

I början hade föreningen ekonomiska svårigheter, vilket syns i ansökan om understöd som lämnats till stadsförvaltningen. Tanken om en svenskspråkig barnträdgård var ny och fick endel motstånd.  Det gällde inte endast pengar, utan språket väckte också frågor. Trots allt fick barnträdgården 2000mk understöd.

Efter första verksamhetsåret kunde man konstatera att barnantalet hade stigit till 50. Barnträdgården hade hittat en mycket lämplig föreståndarinna till att utveckla barnträdgårdens verksamhet. Alla var mycket nöjda i fru Ines Malmis arbete och man önskade det svenska uppfostringsarbetet lycka även i framtiden.

Barnträdgården började sin verksamhet i huset som låg i hörnet av Konstantininkatu  (nu Gallen-Kallelakatu) och Pohjoispuisto, men flyttade senare till Isolinnankatu 2.  Barnen fördes till barnträdgården kl. 11.00 och hämtades hem kl. 15.00. Lunchen serverades kl. 12.00. Barnen tyckte särskilt mycket om att hjälpa till med servering av maten.

1918 ändrades namnet från Arbetets vänner Barnträdgård till Svenska Folkbarnträdgården, som fick statligt stöd en tid framåt. Stödet tog dock slut år 1945 och när barnträdgården hade svårigheter med matservicen, stängdes barnträdgården. Men till föräldrarnas glädje kunde barnträdgården fortsätta privat redan på våren 1946 med namnet Björneborgs svenska Barnträdgård, samma namn alltså som används även idag.

År 1925 donerade Köpmannen Hjalmar Widblom, en tomt på Vapaudenkatu 22, till Svenska kulturfonden i Björneborg. Dock på ett villkor, att på tomten skall byggas ett hus avsett för en barnträdgård. Huset blev mycket trivsamt och gården härlig plats för barnens utevistelse. På Vapaudenkatu fanns två halvdagsgrupper, förmiddags- och eftermiddagsgrupp, 20 barn i vardera gruppen. I början av 1900-talet var det ovanligt att finskspråkiga familjers barn gick i svenskspråkig daghem. Men allteftersom tiden gick har detta blivit vanligare.

Under åren växte intresset och behovet för svenskspråkig dagvård, och utrymmen på Vapaudenkatu började kännas för små. Barnträdgården fungerade på Vapaudenkatu ända till hösten 2003 då man flyttade hela verksamheten till ett nytt allaktivitetshus, Mikaelsgården.  Barnträdgårdens verksamhet utvidgades så att det fanns nu tre heldagsavdelningar.  På Mikaelsgården finns även utrymmen avsedda för Björneborgs svenska samskola.

Galleri